Öppettider sommaren 2024 | Läs mer »

Vi hjälper dig gärna med

SOTNING


Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Att kontrollera att eldstäder, rökkanaler och imkanaler är säkra och att ta bort brandfarliga beläggningar är skorstensfejarens uppgift.

Läs mer & boka tid

Elda rätt


Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan, men det går att ändra på genom att elda på rätt sätt.

Läs mer

VENTILATION


Ventilationsrengöring är den största delen av vår sysselsättning. Vi utför rensningsarbeten i alla typer av byggnader, och samtliga system

Vi är certifierade ventilationsrengörare enligt RSVR

VI UTFÖR BLA:

  • Rensning av ventilationssystem
  • Injustering av luftflöden
  • OVK besiktningar (K-riks)
  • Mindre ny- & ombyggnader
  • Service på de flesta villaaggregat
Läs mer & boka tid

ETT FÖRETAG, TVÅ VARUMÄRKEN OCH TRE DECENNIER PÅ MARKNADEN. VÄLKOMMEN TILL TORBJÖRN BRANDT AB!


Torbjörn Brandt AB, med varumärkena Haninge Sotning och Ventilation samt Kringelsotaren har 30 års erfarenhet av att arbeta med förebyggande åtgärder kring brandskydd och inomhusmiljö.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG