Öppettider Jul - Nyår | Läs mer »

Om oss


Torbjörn Brandt AB, med varumärkena Haninge Sotning och Ventilation samt Kringelsotaren, har 30 års erfarenhet av att arbeta med förebyggande åtgärder kring brandskydd och inomhusmiljö.

Hos oss hittar du såväl grovjobbaren, van vid att rensa damm och att skyffla sot, men du hittar också konsulten – som kalkylerar luftflöden och energiförbrukningar, och som kommer med förslag till åtgärder för bättre miljö och ekonomi.
Vi arbetar opartiskt och är inte bundna till några specifika produkter eller leverantörer.

Vårt arbetsområde är hela Storstockholm med omnejd.
Bland våra övriga uppdragsgivare finns allt ifrån enskilda fastighetsägare till de stora bygg­, fastighets­och förvaltningsbolagen.
Företaget innehar högsta kreditvärdighet, AAA, och sysselsätter ett trettiotal medarbetare på de två kontoren i Haninge och Södertälje.

Verksamheterna är certifierade för de flesta förekommande arbetsmoment och uppfyller även de vanligaste kvalitetssäkringarna. Företaget är certifierat enligt FR2000.