Öppettider Jul - Nyår | Läs mer »

Inför besiktningen


Inför nyinstallation eller byte av eldstad hjälper vi dig med rådgivning och besiktning. När installationen är klar gör vi även slutbesiktning.

Innan du bokar en besiktning bör du iaktta följande för att minimera problem.

 • Se till att hela installationen är utförd i sin helhet.
 • Skorstenen ska vara besiktningsbar i hela sin längd. Men om någon del av installationen
  är dold ­ dokumentera med fotografier, gärna med en tumstock så att det framgår
  avstånd till brännbart.
 • Se till att takskyddsanordningar är monterade, kolla gärna med www.taksakerhet.se.
 • även uppstigningsstege till yttertak måste finnas.
 • Ta fram all dokumentation för eldstad och skorsten (monteringsanvisning,
  eldningsinstruktion etc.).
 • Om huset är nybyggt måste ventilationen vara driftsatt och injusterad.

content-image-logo

KONTAKTA OSS REDAN IDAG