Öppettider sommaren 2024 | Läs mer »

Sotning


Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Att sota och kontrollera eldstäder, rökkanaler och imkanaler minskar risken för bränder.

Det är kommunen som föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare. Det gäller i synnerhet dig som inte eldat på ett tag, du som just köpt en fastighet, eller nyligen installerat en lokaleldstad. Försäkringsbolaget kräver nämligen att lokaleldstaden ska vara godkänd.

Vi på Haninge Sotning & Ventilation har uppdraget att sköta sotning i Haninge kommun.

content-image-logo